تصديق از سوی
| | |
   
تماس باما تماس باما نيم رخ خانہ
 
صادر کنندگان، توليد کنندگان و عرضہ داران
 

کارخانه نارنگي از نوع کينو متيلا

اين امر بسيار ضروري بود که اين توليد با کيفيت بالا رابه بازار جهاني عرضه نمود تا ديگران بدانند که ميوه کينوي پاکستان داراي ارزش زياد و از کيفيت بالائي برخوردار مي باشد.

براي برآورد عرضه و استاندارد کيفيت يک کارخانه مدرن تاسيس گرديد و اين کارخانه متيلا در سال ٢٠٠٢ ميلادي بود. بخش بسته بندي مجهز به دستگاه تقسم بندي مرکبات است در جائيکه ميوه بطور اتومات شستـشو داره ميشود، بعد از براق کردن سطح پوست با دواها حشرکش مانند ايمزاليل و تيابين دا زول تقسيم ميگردد. ما داراي يک انبار براي انبار يک هزار تن ميوه در يک زمان هستم در جائيکه درجه حرارات ميوه تا ٤ درجه سانگيراد حفظ ميگردد تا ميوه در يک محيط عاري از ميکرب نگهداري شودو اين با تجهيزات مدرن انجام ميگرد. در حدود ٢٠٠ کادر فني و متخصص در امر بر داشت محصول و بسته بندي بهترين انواع ميوه کينو (ماندرين) فعاليت دارند.

توليد روزانه اين دستگاه بين ١٢٥ تا ١٥٠ تن مي باشد.

 
  در مورد ميوہ کينو (ماندارين)
  خاک روستای متيلا
  کارخانہ کينو
  مزرعہ ہای متيلا
  برداشت محصول
  درجہ بندی و روند انتخاب
  استاندارد بستہ بندی
  تصديق از سوی
  حرف آخر
 
 
  اېن خوشمزست، اېن متيلا است