تصديق از سوی
| | |
   
تماس باما تماس باما نيم رخ خانہ
 
صادر کنندگان، توليد کنندگان و عرضہ داران
 

استاندارد بستہ بندی

We ensure high quality packing standards to provide best quality fruit to our customers even at longest destinations in the World like UK, Russia, Canada, Far East and Middle East. This is another plus point which makes us proud of our quality and puts our brand name above our competitors.

در هر کارتن مقدار معين ميوه بطور مناسب چيده ميشود. ميوه در ٢ و يا ٣ لايه در کارتن هاي تله اسکوپي گذاشته ميشود و براي حفاظت ميوه در هر کارتن سوراخ براي هوا تعبيه ميشود تا ميوه تازه بماند.

 
  در مورد ميوہ کينو (ماندارين)
  خاک روستای متيلا
  کارخانہ کينو
  مزرعہ ہای متيلا
  برداشت محصول
  درجہ بندی و روند انتخاب
  استاندارد بستہ بندی
  تصديق از سوی
  حرف آخر
 
 
  اېن خوشمزست، اېن متيلا است