تصديق از سوی
| | |
   
تماس باما تماس باما نيم رخ خانہ
 
صادر کنندگان، توليد کنندگان و عرضہ داران
 

حرف آخر

وظيفه اخلاقي متيلا انجام مساعي به موجب خواسته مشتريان و برآورد ان است. ومامي خواهيم که نام متيلا به عنوان بهترين کيفيت و طعم در خاطره يا زنده بماند اين چه در سطع ملي و يا بين المللي باشد. مابه حفظ توانائي بهترين کيفيت و کنترل ان تعهد داريم و هرگونه اقدام براي حفظ کيفيت و مديريت زماني را انجام ميدهيم و اين يک کوششي است که امروز انجام ميدهيم بران فرداي بهتر.

تحت کنترل HACCP برقراري کيفيت توليدات ما اهميت فراوان دارد تا در بازار جهاني دسترسي پيدا کنيم. ميوه کينوي متيلا تحت پيش نويس خود به اجراي استاندارد کيفيت، بسته بندي و زدن برچسب تعين محصول، بلوغت ميوه، تنوع، اندازه، رنگ، ظاهر و طعم توليد مسؤليت دارد. مديريت شرکت ميوه نارنگي از نوع کينوي متيلا متعهد به برآورد احتياجات مشتريان با فراهمي بهترين نوع توليد در زمان معين در بهترين اوضاع با اجراي تمامي قوانين و ديگر احتياجات است.

ما متضمن اين خواهيم بود که مشتريان ميوه را در بهترين کيفيت با خسارت کم و با طراوت بيشتر و جلب بخود را عرضه نمائيم

 
  در مورد ميوہ کينو (ماندارين)
  خاک روستای متيلا
  کارخانہ کينو
  مزرعہ ہای متيلا
  برداشت محصول
  درجہ بندی و روند انتخاب
  استاندارد بستہ بندی
  تصديق از سوی
  حرف آخر
 
 
  اېن خوشمزست، اېن متيلا است