تصديق از سوی
| | |
   
تماس باما تماس باما نيم رخ خانہ
 
صادر کنندگان، توليد کنندگان و عرضہ داران
 

ميوه نارنگي از نوع کينو (ماندرين)

ميوه کينو (ماندرين) يکي از بزرگترين و مشهور ترين ميوه درميان مرکبات است. اين ميوه داراي انواع زيادي با توجه به ارزش هاي تغذيه مي باشد. کينو (ماندرين) نوعي ميوه است که پوست کردن آن اسان و بخاطر دارابودن آب ميوه از اهميت زيادي برخوردار بوده و ميوه اي شيرين باکمي ترشي در طعم و مملو از و يتامن ث است. اين ميوه داراي عطر و رايحه دلپذيري بوده که انبار اين ميوه را معطر مي سازد اين توليد طبيعي نه تنها براي صرف ميوه بلکه بران کسب آب ميوه مورد استفاده قرار ميگيرد، و همچنين از ان براي ساختن مرباي خلال، مار ماليد وعصاره استفاده ميشود. اين ميوه بطور گسترده در بخش سرگودها در ايالت پنجاب ـ پاکستان توليد ميشود. اين بخش پاکستان بخاطر توليد انواع مختلف کينو (ماندرين) با

طعم هاي فراوان شهرت دارد. ماندرين توليد شده از اين بخش جهان در اندازه هاي مختلف ٥٤ تا ٩٠ ملي لتر است

 
  در مورد ميوہ کينو (ماندارين)
  خاک روستای متيلا
  کارخانہ کينو
  مزرعہ ہای متيلا
  برداشت محصول
  درجہ بندی و روند انتخاب
  استاندارد بستہ بندی
  تصديق از سوی
  حرف آخر
 
 
  اېن خوشمزست، اېن متيلا است