تصديق از سوی
| | |
   
تماس باما تماس باما نيم رخ خانہ
 
صادر کنندگان، توليد کنندگان و عرضہ داران
 

نيم رخ

کارخانه نارنگي از نوع کينو متيلا يک کارخانه مهم صادرات و بسته بندي مرکبات است که داراي تسهيلات قبل از خنک سازي در يک محيط عاري از ميکروب مدرن ترين فن آوري. کارخانه متيلا در سال ٢٠٠٢ تشکيل شد. مادر توليد بسته بندي انبار و صادرات نارنگي از نوع کينو متخصص مي باشيم. باغ هاي ميوه بسته بندي و انبار خنک در روستاي متيلا در منطقه کوت مومن در بخش سرگودها در ايالت پنجاب پاکستان واقع است.

درکار خانه نارنگي کينوي متيلا يک کا در مشتمل بر ٢٠٠ افراد متخصص در چيدن و بسته بندي بهترين انواع مرکبات فعاليت دارند. مابه براند هاي سرشناس بين المللي و ديگر مشتريان در سرتاسرجهان اجناس خود را صادر مي کنيم. و کارخانه هاي ما توسط سازمان HACCP سند يافته است

تسهيلات حرفه اي درکار خانه هاي کينو متـيلا

  • پيش رفت ترريجي فن آوري جديد و مدرن

  • بهترين اجناس بسته بندي باکيفيت عالي

  • مدرن ترين تسهيلات انبار قبل از فراهمي در دستگاه خنک کننده

  • قواي کاري بسيار هنر مند

برنامئه و طرح براي منابع

مديريت کارخانه کينوي متيلا از يک پشت وانه منابع انساني هنر مند و افراد حرفه اي زحمت کش برخوردار است. که در حرفه اي خود تخصص دارند

 
  در مورد ميوہ کينو (ماندارين)
  خاک روستای متيلا
  کارخانہ کينو
  مزرعہ ہای متيلا
  برداشت محصول
  درجہ بندی و روند انتخاب
  استاندارد بستہ بندی
  تصديق از سوی
  حرف آخر
 
 
  اېن خوشمزست، اېن متيلا است