تصديق از سوی
| | |
   
تماس باما تماس باما نيم رخ خانہ
 
صادر کنندگان، توليد کنندگان و عرضہ داران
 

تماس باما

کارخانه کينوي متيلا
روستاي متيلا ـ منطقه کوت مومن بخش سرگودها ـ پاکستان
شماره تلفن : ٣ـ٦٥١٠٢٥١ ـ ٤٨ ـ ٠٠٩٢
نمابر : ٤ـ٤٨٦٥٠١٢٥ ـ ٠٠٩٢

دفتر مرکزي

دفتر شماره ـ ١ ـ طبقه ميانه ـ فياض پلازه، بلوک ـ ٤٥، بليو ايريا، اسلام آباد ـ پاکستان

تلفن: ٢٨٧٠٥٥٠ ـ ٥١ ـ ٠٠٩٢ ٢٨٧٠٥٦٠ ـ ٥١ ـ ٠٠٩٢

نمابر : ٢٨٧٤٢٢٧ ـ ٥١ ـ ٠٠٩٢

Email: mateelacitrus@dsl.net.pk

 mateelacitrus@hotmail.com

 
  در مورد ميوہ کينو (ماندارين)
  خاک روستای متيلا
  کارخانہ کينو
  مزرعہ ہای متيلا
  برداشت محصول
  درجہ بندی و روند انتخاب
  استاندارد بستہ بندی
  تصديق از سوی
  حرف آخر
 
 
  اېن خوشمزست، اېن متيلا است