تصديق از سوی
| | |
   
تماس باما تماس باما نيم رخ خانہ
 
صادر کنندگان، توليد کنندگان و عرضہ داران
 

خانه

متيلا يک نام سرشناس در جهان در مورد نارنگي پاکستان موسوم به کينو است، که در پاکستان و خارج از شهرت فرآوان بر خور دار است. از بدو تاسئيس خود در سال ٢٠٠٢ ميلادي اين اداره در اندازه، اهداف و شهرت خود رشد فراوان داشته و اينک يکي از بزرگترين شرکت صادر کننده مرکبات در پاکستان مبدل شده و از قدرت فيزيکي و دارائي برخور دار است. متيلا نامي حساب شد ني در جهان مرکبات است. تجربيه متيلا نه تنهادر صاد رات مرکبات است اما اينک در فن مديرييت باغ هاي ميوه از شهرت به سزائي برخوردار است که قبل از برداشت محصول وپس از آن توان هرا موري را دارامي باشد متيلا اينک نامي است برابر با بهترين کيفيت تداوم و فراهمي اجناس بروقت. کوشش هاي فراوان از بدو تاسيس در اين داستا موجب کسب يک اساس مشتري هاي وفادار شده است. صادرات متيلا به کشور هاي جهان مانند انگليس کانادا خاور ميانه. خاور دور و آسياي جنوب شرق لازم به تذکر است.

متيلا داراي فنا وري و تجهيزات کامل است داراي باغ ميوه، بسته بندي و تسهيلات انبار يجچال هامي باشد.

 

 
  در مورد ميوہ کينو (ماندارين)
  خاک روستای متيلا
  کارخانہ کينو
  مزرعہ ہای متيلا
  برداشت محصول
  درجہ بندی و روند انتخاب
  استاندارد بستہ بندی
  تصديق از سوی
  حرف آخر
 
 
  اېن خوشمزست، اېن متيلا است